Voor elke viering moeten parochianen zich aanmelden (aanmelden is verplicht). Dit is nodig i.v.m. evt. contactonderzoek.

Aanmelden kan t/m uiterlijk de donderdag voor de eerstvolgende viering.

-        Er worden plaatsen in de kerk toegewezen (geen vrije keus qua zitplaats)

-        Er mogen max. 30 mensen in totaal in de kerk (excl. bedienaren)

-        Er vindt geen volkszang en koorzang plaats/geen gezangen door gelovigen (er is alleen voorzang door een cantor)

-        Handen reinigen bij binnenkomst kerk en graag een mondkapje dragen tot u op uw zitplaats zit (dan mag deze af). Bij naar buiten lopen gaarne weer het mondkapje dragen. 

-        Geen fysiek contact met andere gelovigen zoals handen schudden.

-        Voor het uitreiken van de communie wordt gebruik gemaakt van een pincet/schepje. Een tongcommunie is niet toegestaan. Wie de H. hostie niet met de hand wil aanraken kan een eigen ‘corporale’ meebrengen om de H. hostie daarop te ontvangen en naar de mond te brengen

-        Deelname aan de viering geschied op eigen risico


Belangrijk: kom NIET naar de kerk als u op één van onderstaande vragen JA kunt antwoorden:

1.     Heeft u koorts of koude rillingen?

2.     Hoest u? Of heeft u altijd al hoestklachten maar zijn deze de laatste vier weken erger geworden of veranderd?

3.     Bent u of is één van uw huisgenoten in thuisisolatie?

4.     Bent u minder dan twee weken hersteld van corona?

5.     Heeft u een grieperig of koortsig gevoel?

6.     Bent u kortademig? Of bent u altijd al kortademig maar is de kortademigheid de laatste vier weken erger geworden of veranderd?

7.     Heeft u keelpijn?

8.     Bent u neusverkouden? Heeft u last van hooikoortsklachten en zijn deze de laatste twee weken veranderd?

9.     Heeft u spierpijn die niet het gevolg is van lichamelijke inspanning?

10.  Heeft u verlies van smaak en reuk zonder aanwijsbare reden?

11. Heeft u recent ontstane buikklachten (misselijkheid, braken en/of diarree)?