Wij heten u van harte welkom op de website van onze parochie
 

=== MEDEDELING VAN HET PAROCHIEBESTUUR === 

Vanaf zondag 7 juni zullen de kerkvieringen weer, in aangepaste vorm, aanvang vinden. Omdat de kerk in Buitenkaag kleiner is dan in Nieuw-Vennep en de gemiddelde leeftijd van parochianen nog iets hoger ligt, heeft het Parochiebestuur besloten in de maand juni nog geen kerkvieringen in Buitenkaag te houden.

Vanaf zondag 5 juli zullen er weer vieringen zijn in de kerk in Buitenkaag.

Wilt u het gehele bericht lezen klik dan op deze link. 

  Vriendelijke groet

Het Parochiebestuur
Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Nieuw-Vennep
Parochie Joannes Evangelist te Buitenkaag

  (Eucharistie)vieringen in de komende weken:     

Zondag 5 juli 2020 om 10.00u (reserveren verplicht!)
Veertiende zondag door het Jaar
Celebrant: ps. Ruben Torres
 organist; Gerard van Veen met cantor

Zaterdag 11 juli 2020 om 19.00u (reserveren verplicht!)
Vijftiende zondag door het Jaar
Celebrant: ps. Ruben Torres
Cantor: o.v.b. lid van koor Revelation; toetsenist: Jan Griekspoor
 
Zondag 19 juli 2020 om 10.00u (reserveren verplicht!)
Zestiende zondag door het Jaar
Celebrant: ps. Ruben Torres
 organist; Gerard van Veen met cantor
 
Zaterdag 25 juli 2020 om 19.00u (reserveren verplicht!)
Zeventiende zondag door het Jaar
Celebrant: ps. Ruben Torres
Cantor: o.v.b. lid van koor Revelation; toetsenist: Jan Griekspoor 
 
 
 Voor de website van de R.K. parochie in Nieuw-Vennep klikt u op de link.
 
 
 
 Informatieve film over de beide parochies: klik op deze link
 
 
 

  Vanaf zondag 5 juli zullen de kerkvieringen weer, in aangepaste vorm, in Buitenkaag aanvang vinden. Om dit te kunnen realiseren zijn er een aantal voorwaarden gesteld:

Voor elke viering tot juli moeten parochianen zich inschrijven (reserveren is verplicht). Dat kan t/m uiterlijk de donderdag voor de eerstvolgende viering.

-        Er worden plaatsen in de kerk toegewezen (geen vrije keus qua zitplaats)

-        Er mogen max. 30 mensen in totaal in de kerk (excl. bedienaren)

-        Er vindt geen volkszang en koorzang plaats/geen gezangen door gelovigen (er is alleen voorzang door een cantor)

-        Handen reinigen bij binnenkomst kerk.

-        Geen fysiek contact met andere gelovigen zoals handen schudden.

-        Voor het uitreiken van de communie wordt gebruik gemaakt van een pincet/schepje. Een tongcommunie is niet toegestaan. Wie de H. hostie niet met de hand wil aanraken kan een eigen ‘corporale’ meebrengen om de H. hostie daarop te ontvangen en naar de mond te brengen

-        Deelname aan de viering geschied op eigen risico

Voor meer informatie klik op deze link.


Belangrijk:     kom niet naar de kerk als u:

·       verhoging, koorts of een koortsig gevoel heeft

Of

·       één van de volgende verschijnselen heeft:

kortademigheid, neusverkoudheid, benauwdheid, keelpijn of een (lichte) hoest

Of

·       recent ontstane buikklachten (misselijkheid, braken en/of diarree) heeft

 
 
 
Eucharistieviering vanuit kerk Nieuw-Vennep via You Tube

Vanuit de R.K. kerk te Nieuw-Vennep wordt in juni elke zondag (live) de viering worden uitgezonden via You Tube.Vanaf juli wordt (alleen vanuit de kerk in Nieuw-Vennep) de viering live gestreamd, afwisselend op zaterdagavond of zondagochtend.

 

 

Vieringen in Buitenkaag worden niet gefilmd.

 

Klik op deze link om de viering - live of terug - te zien en te beluisteren.

 

Wilt u weten hoe de online vieringen tot stand komen. Klik dan op deze link. 

 

 

 
 
Foto: Wim Koopman
 
 "Wisseling van de wacht"

Maandag 1 juni werd om 12.00 uur in Rome bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum is Bis­schop Johannes Hendriks die als bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aangetreden als de nieuwe, en veer­tien­de, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Tege­lijker­tijd is ook de op­vol­ger van Mgr. Punt als Apos­to­lisch Admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat, d.w.z. als nieuwe ‘Leger­bis­schop’, bekend gemaakt: hulpbisschop Everard de Jong.


 
 
=== Bericht Bisdom Haarlem-Amsterdam ===

Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni

 Hierbij sturen we U het protocol met de richt­lij­nen van het se­cre­ta­riaat van de kerk­pro­vin­cie voor de li­tur­gische vie­rin­gen vanaf 1 juni 2020, opge­steld zoals dat ook door andere kerk­ge­noot­schappen is gedaan of gedaan zal wor­den. Het is een eerste stap naar de ope­ning van de ker­ke­lijke vie­rin­gen voor de gelo­vi­gen, waarbij in de maand juni nog het door de bur­ger­lijke over­heid vast­ge­stelde maximum van der­tig personen geldt.

Vanaf 14 juni (Sacra­ments­dag) zal de heilige communie weer uit­gereikt kunnen wor­den, zodat er nu nog even tijd is voor de pa­ro­chies en ge­meen­schappen om de vei­lig­heids­maat­re­ge­len te implemen­te­ren (in Nieuw-Vennep en Buitenkaag vanaf 1 juli). Lees verder....  


 
  
 
 
 
 
                 Parochienieuws                                 SamenKerk
 

Vragen of opmerkingen over de website: Mail de webmaster

 

In onze parochie (kerk en pastorie) kunnen foto- en filmopnamen gemaakt worden t.b.v. de website en ons parochieblad.

 

Als parochie H. Joannes Evangelist volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid