Heilige Vormsel
  
Jaarlijks worden jongeren uit de brugklas na de zomervakantie uitgenodigd om deel te nemen aan het Vormsel project.
De uitnodiging gebeurt zoveel mogelijk met een persoonlijk schrijven en met een oproep in ons parochieblad.
 
De voorbereiding is in nauwe samenwerking met de parochie Johannes de Doper in Hoofddorp en ook de toediening van het Heilig Vormsel vindt plaats in een regionale viering.
 
Het project begint een informatie- en startavond waarvoor alle belangstellenden (en hun ouders/verzorgers) uitgenodigd worden. 
Verder bestaat het programma, dat gespreid wordt over 2 kalenderjaren, uit 10 inhoudelijke avonden alsmede 2 excursies en jaarlijks een diaconaal project.
 
De avonden zijn afwisselend in Hoofddorp (maandagavond) en in Nieuw-Vennep (donderdagavond) en beginnen om 19.30u en zijn rond 21.00u afgelopen.
Voor verdere informatie kun je klikken op de uitnodigingsbrief en om je aan te melden download je het aanmeldingsformulier.
 
Je kunt ook contact opnemen met het secretariaat van onze parochie op ma-wo-vr van 9.30u -12.00u of stuur een email naar secr.parochienieuwvennep@gmail.com.
 

Heilige Vormsel Volwassene
 
De voorbereiding op het Vormsel van een volwassenen heeft een eigen, aangepast, traject. Dit traject wordt in samenspraak met het de pater vastgesteld. U kunt daarvoor ook contact opnemen met ons parochiesecretariaat.
Meer weten? Lees ook eens het geloofsboekje over het sacrament van het Vormsel eens door
(Bron Bisdom Rotterdam) of kijk de onderstaande info film van Bewust Katholiek.