Heilige Vormsel
  
Jaarlijks worden jongeren uit de brugklas na de zomervakantie uitgenodigd om deel te nemen aan het Vormsel project.
De uitnodiging gebeurt zoveel mogelijk met een persoonlijk schrijven en met een oproep in ons parochieblad.
 
De voorbereiding is in nauwe samenwerking met de parochie Johannes de Doper in Hoofddorp en ook de toediening van het Heilig Vormsel vindt plaats in een regionale viering.
 
Het project begint een informatie- en startavond op 2-10-2022 waarvoor alle belangstellenden (en hun ouders/verzorgers) uitgenodigd worden. 
Verder bestaat het programma, dat gespreid wordt over 2 kalenderjaren, met een aantal bijeenkomsten op zondag in Hoofddorp alsmede 2 excursies en jaarlijks een diaconaal project.
 
Je kunt je aanmelden via vormselhoofddorpnieuwvennep@gmail.com of kijk voor meer informatie op de website van de kerk in Hoofddorp.  

Heilige Vormsel Volwassene
 
De voorbereiding op het Vormsel van een volwassenen heeft een eigen, aangepast, traject. Dit traject wordt in samenspraak met het de pater vastgesteld. U kunt daarvoor ook contact opnemen met ons parochiesecretariaat.
Meer weten? Lees ook eens het geloofsboekje over het sacrament van het Vormsel eens door
(Bron Bisdom Rotterdam) of kijk de onderstaande info film van Bewust Katholiek.