Om in een periode waarin het met uw gezondheid wat minder gaat toch met onze kerk verbonden te kunnen blijven, functioneert in onze parochie een bezoekgroep voor zieken en ouderen. Graag komen de mensen van de bezoekgroep bij u op bezoek.

Helaas lukt het ons niet altijd om te achterhalen wie bezoek op prijs stelt en daarom verzoeken wij u om dit kenbaar te maken bij de parochie. 
 
Indien u wilt bidden met de pastoor om kracht en steun en de Ziekencommunie wilt ontvangen, kunt u hiervoor een afspraak maken via dhr. Kees van der Laan.

Ziekenzalving - Heilig Sacrament der zieken  -

Wie ernstig ziek is of stervende, heeft op een bijzondere wijze Gods genade nodig.
Daartoe kan het sacrament van de ziekenzalving steun, hulp en de genade van de heilige Geest geven aan de zieke.

Aan ernstig zieken, aan mensen die voor een levensgevaarlijke operatie staan of aan mensen die hun levenseinde zien naderen kan het sacrament van de ziekenzalving worden toegediend.
Het sacrament is bedoeld om kracht te geven in het lijden en wordt toegediend door een Priester.
 
Als de afspraak met de Priester gemaakt is, kunt u op de dag dat hij langskomt alvast een en ander klaarzetten. Een tafeltje met een wit kleed, of wit servet, een kruisbeeld en twee brandende kaarsen.
 
 
Indien u dit sacrament wilt ontvangen bij stervensgevaar, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het secretariaat: 0252 - 544285.
 
 
Informatiefilmpje over ziekenzalving