Ziekenzalving - Heilig Sacrament der zieken  -

Wie ernstig ziek is of stervende, heeft op een bijzondere wijze Gods genade nodig.
Daartoe kan het sacrament van de ziekenzalving steun, hulp en de genade van de heilige Geest geven aan de zieke.

Aan ernstig zieken, aan mensen die voor een levensgevaarlijke operatie staan of aan mensen die hun levenseinde zien naderen kan het sacrament van de ziekenzalving worden toegediend.
Het sacrament is bedoeld om kracht te geven in het lijden en wordt toegediend door een Priester.
 
Als de afspraak met de pater gemaakt is, kunt u op de dag dat hij langskomt alvast een en ander klaarzetten. Een tafeltje met een wit kleed, of wit servet, een kruisbeeld en twee brandende kaarsen.
 
Indien u dit sacrament wilt ontvangen bij stervensgevaar, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het secretariaat: 0252 - 544285.
 
 
Informatiefilmpje over ziekenzalving