Parochienieuws aanleverdata
 
Voor de uiterste aanleverdata kopij voor het Parochienieuws klik op: Aanleverdata
 
Het parochienieuws verschijnt eens in de 4 tot 5 weken. Vier redactieleden, waarbij Charlotte van Damme de eindredacteur is, zijn verantwoordelijk voor de kopij, die wordt aangeleverd door de pastoor, werkgroepen en de parochianen.
Daarnaast doen de redactieleden verslag van bijzondere gebeurtenissen en van gesprekken met parochianen die iets opmerkelijks te vertellen hebben.

  
Contactpersoon:
Charlotte van Damme

 
Veranderingen, opzeggingen of klachten over de bezorging kun u richten aan:
Tel. (0252) 544472