Parochienieuws aanleverdata
Op deze pagina vindt u het laatste Parochienieuws en een link naar de informatie over aanleverdata Parochienieuws.
 
 
Afbeelding invoegen

Het laatste Parochienieuws: jaar 2022, nummer 2
 
Voor de uiterste aanleverdata van het Parochienieuws klik op: Aanleverdata
 
Het parochienieuws verschijnt eens in de 4 tot 5 weken. Twee redactieleden, waarbij Ronny Blok de eindredacteur is, zijn verantwoordelijk voor de kopij, die wordt aangeleverd door de pastoor, werkgroepen en de parochianen.
Daarnaast doen de redactieleden verslag van bijzondere gebeurtenissen en van gesprekken met parochianen die iets opmerkelijks te vertellen hebben.
Data voor inzending van kopij staan vermeld in het 'Parochienieuws' en op de website onder de link: parochienieuws
  
Contactpersoon:
Ronny Blok
tel: 06-40820614
 
Veranderingen, opzeggingen of klachten over de bezorging kun u richten aan:
Tel. (0252) 544472