Wanneer men een kerkelijk huwelijk wil sluiten, dan is het belangrijk, om tijdig contact op te nemen met het secretariaat.
 
Er zullen een aantal voorbereidende gesprekken gevoerd worden met de pastoor.
U wordt verzocht een recent doopbewijs aan te vragen bij de parochie/ gemeente van de kerk waar u bent gedoopt. Deze doopbewijzen neemt u mee naar het eerste gesprek. 
T
evens zal gesproken worden over de motivatie, het eigene van een kerkelijk huwelijk en het samenstellen van de viering.
 
In onze parochie geldt het volgende tarief:
Huwelijksinzegening €450,-
 
 
 
 
Afbeelding invoegen