Bestuur van het Samenwerkingsverband:
 
  Voorzitter:                                                                     Deken Eugène Jongerden, administrator         
   Vicevoorzitter, actie Kerkbalans en archief:                dhr. R. (Rob) Bader
   Secretaris, PR & Communicatie en adm. beheer:        mw. M.C. (Ronny) Blok
   Penningmeester:                                                           Mw. D. (Deliane) Suidgeest
   Internat. Gemeenschappen:                                          mw. L (Lisette) Blom
   Beheer en onderhoud;                                                  dhr. P.C. (Piet) Vermeij
   Buitenkaag:                                                                  vacant