Voorzitter commissie Diaconie
Riek Lansdaal

Parochiële Caritas Instelling (I)PCI
De IPCI is een aparte rechtspersoon naast de parochie.
Zij verleent (financiële) hulp aan parochianen die dat nodig hebben, bespreekt zaken met betrekking tot noden in de samenleving en onderneemt daarin zo nodig actie in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in Nieuw-Vennep en Buitenkaag.
Voorzitter: Ronald Joosten
 
Zie ook info hierover van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en het informatieboekje 

M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
De doelstelling van deze werkgroep is het helpen van mensen dichtbij
en in de derde wereld. De leden komen een aantal keren per jaar bijeen
om ideeën uit te wisselen, eventuele acties voor te bereiden en
werken mee aan vier themavieringen rond vrede, missie en eerlijke handel.

Bezoekgroep
Vanuit onze parochie wordt aandacht gegeven aan parochianen die dat wensen,
bijvoorbeeld zieken en/of ouderen.