Avondgebeden
 

Lieve Jezus, ik ga slapen

En ik zeg U: goedenacht.

Ik zal niet bang zijn in het donker,

Want mijn engel houdt de wacht.

- -

Ik ga slapen, ik ben moe.

Sluit mijn beide oogjes toe.

Here, houdt ook deze nacht.

Over mij getrouw de wacht.

-

(evt. op de wijs van Altijd is Kortjakje ziek)

Nu de nacht komt, lieve Heer,

kniel ik voor mijn bedje neer.

Heer ik dank U voor vandaag,

voor Uw liefde en ik vraag,

Of U bij mij blijven wil,

als het donker wordt en stil.

Amen.

- - -

(Evt. op de wijs van: Tussen Keulen en Parijs)

 

Heer, ik dank U voor de dag,

die U hebt gegeven.

U die heel de dag ons zag,

bent dichtbij gebleven.

Slapen ga ik deze nacht,

want ik weet U houdt de wacht,

tot de nieuwe morgen.

Dank voor al Uw zorgen.

 

- - -

Gebed voor het eten

Brood voor het leven,

voedsel voor onderweg,

gekregen van God

die met ons meegaat.

 ----

Voordat wij beginnen,

vragen wij U, Heer:

Kom aan onze tafel

En zegen ons steeds weer!