Noodnummer 0252 - 54 42 85 wordt door een vrijwilliger 24 uur per dag bemand.

Indien na een overlijden een kerkelijke uitvaart wenselijk is, neemt de uitvaartonderneming contact op met de parochie om de datum en het tijdstip van de uitvaart vast te stellen.
De pastoor neemt zo spoedig mogelijk contact met u op ter ondersteuning en om in goed overleg de uitvaartliturgie samen te stellen. 
 
Achter de kerk bevindt zich Parochiekerkhof St. Joannes.
 
Avondwake                                 € 175,00
Uitvaartliturgie                           €  450,00
 
 
 
Mochten deze tarieven te hoog voor u zijn, kunt u zich wenden tot het parochiebestuur.
 
 
 Afbeelding invoegen