Bezoekgroep en Ziekencommunie

Om in een periode waarin het met uw gezondheid wat minder gaat toch met onze kerk verbonden te kunnen blijven, functioneert in onze parochie een bezoekgroep voor zieken en ouderen. Graag komen de mensen van de bezoekgroep bij u op bezoek.

Helaas lukt het ons niet altijd om te achterhalen wie bezoek op prijs stelt en daarom verzoeken wij u om dit kenbaar te maken bij het parochiesecretariaat of de contactpersoon: 06 - 48 42 75 84.

Indien u wilt bidden met de pater om kracht en steun en de Ziekencommunie wilt ontvangen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de parochie: 0252-544285