Ontdek de bijbel...
 
Op de website van de RK parochie in Hoofddorp staat een link naar het bijbelapostolaat van pater Mathew. 

Evangelie volgens Marcus

Wat moet ik doen om mijn geloof meer inhoud te geven? Die vraag stellen we ons veel, in deze tijd. We moeten vooral bedenken dat ons geloof gegrondvest is op de persoon Jezus Christus. Zijn woorden zijn aan ons doorgegeven in het Nieuwe Testament.

 In de loop der eeuwen heeft de Kerk zich gericht op de Heilige Schrift (het Oude Testament en het Nieuwe Testament) om te mediteren over de persoon Jezus. Hij stelt een nieuwe manier van leven voor aan de mensheid, waardoor ze in gemeenschap en in harmonie kunnen leven met God en met elkaar.

Daarom is elke christen uitgenodigd tot een persoonlijke ontmoeting met Christus (Verbum Domini n° 51) door het lezen en overwegen van de Heilige Schrift, om zo het nieuwe van zijn boodschap te ontdekken.

Ik nodig u uit om naar deze video’s te kijken. Ze geven u de sleutel voor het lezen van de Heilige Schrift. Zo helpen ze u om de rijkdom van ons geloof te ontdekken.

Link naar ontdek de bijbel