Mogelijkheden voor een uitvaart

Mooi afscheid van groot belang voor de verwerking

Wie als nabestaande te maken krijgt met het regelen van de uitvaart voor een dierbare, wordt vaak overspoeld door een wirwar aan gevoelens. De verbijstering als het overlijden onverwacht komt, de berusting en soms opluchting wanneer de geliefde na een lange strijd uit haar/zijn lijden is verlost en het diepe verdriet gaan in die dagen hand in hand met het nemen van belangrijke beslissingen, die doorgaans in een kort tijdsbestek genomen moeten worden.

Het moet een waardig afscheid worden, zoals de overledene het graag gewild zou hebben. Maar ook de nabestaanden moeten zich daarbij thuis voelen, want om terug te kunnen kijken op een mooi afscheid is van groot belang voor de verwerking. Toch blijkt nogal eens dat nabestaanden na afloop met spijt constateren dat ze  liever een andere invulling hadden gezien. Dat is jammer en zo´n gevoel kan lang blijven knagen.

‘Vrijheden’

Daarom benoemen wij graag wat mogelijkheden, die misschien niet bij iedereen bekend zijn.

Gaat de voorkeur uit naar een afscheidsviering in de kerk, dan zijn ook daarvoor verschillende mogelijkheden:

-        een eucharistieviering met pater Mathew als celebrant. Bij zo’n viering horen dat wel de gebruikelijke vaste gebeden, gezangen en rituelen.

-        maar bij een afscheidsviering in de kerk kan ook gekozen worden voor een woord- en gebedsviering met zowel de pastoor en/of een uitvaart-vrijwilliger als voorgangers. In zo’n viering zijn er meer ‘vrijheden’ betreffende de keuze van liederen en gebeden, (in Nieuw-Vennep alsook voor muziek, aangeleverd op USB-stick. Daar kan méér een eigen invulling aan worden gegeven). Voor de duidelijkheid:  bij een gebedsviering wordt er géén communie uitgereikt. 

Tegenwoordig kiezen nabestaanden nog wel eens voor een fotopresentatie van mooie momenten uit het leven van hun dierbare. Bij die keuze, kan er geen sprake zijn van een eucharistieviering. De fotoreportage zou echter wel na afloop van de viering in de Herberg (alleen in Nieuw-Vennep), tijdens de condoleance, getoond kunnen worden.

Crematorium

Wanneer de nabestaanden kiezen voor een afscheidsceremonie in een crematorium dan is het wellicht goed om te weten dat ook dààr, vanuit de parochie, ondersteuning geboden kan worden, door zowel pater Mathew als ook door een van de uitvaart-vrijwilligers van de parochie en zelfs met koorzang.

Het bovenstaande geeft slechts een beeld van de mogelijkheden die er zijn: …àlles is bespreekbaar …alleen gaan sommige dingen niet samen.

Steeds meer mensen bereiden zich voor door de wensen rond hun uitvaart ook kerkelijk te bespreken. Zo nemen zij hun nabestaanden moeilijke beslissingen  uit handen en zorgen ze ervoor dat degenen die achterblijven met een goed gevoel terug kunnen kijken op een waardig afscheid.

Wie graag daarover van gedachten wil wisselen, kan contact opnemen met Riek Lansdaal, telefoon: 06 48427584 of per email: rlansdaal@ziggo.nl

Ronnie van der Knaap 

 

 

Afbeelding invoegen