Doopsel  

Ter voorbereiding op het sacrament van het Doopsel vinden er twee gesprekken plaats. In deze gesprekken wordt onder meer aandacht besteed aan uw motivatie, het doopritueel, het liturgieboekje en een datum waarop de doop zal plaatsvinden.

Voor het maken van een afspraak voor een gesprek dient u contact op te nemen met het secretariaat van onze parochie (0252-544285). 

De voorbereiding op het Doopsel van volwassenen kent een ander traject. Dit traject wordt in overleg met de pater vastgesteld. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met het secretariaat.

De bijdrage voor het dopen is € 50,-


 
Wilt  u meer informatie? Leest u ook eens het
geloofsboekje over het sacrament van het Doopsel eens door.  (Bron: Bisdom Rotterdam)
 
Of bekijk de duidelijke film van Bewust Katholiek: het doopsel.