KISI-Kinderen Musical instuderen

In het parochiebestuur is besloten, dat we ons bij het KISI-project aansluiten. We werken daarin samen met Hoofddorp. KISI ‘wil kinderen en tieners (tussen de 8 en 15 jaar) naar de drie-ene-God leiden. Met humor en diepgang. Dat doen wij in de eerste plaats door liederen, musicals en het KISI-huis’.

In Hoofddorp wordt er al geruime tijd met het KISI-project samengewerkt en is er veel enthousiasme onder de kinderen en tieners. Maar óók onder de begeleiders en ouders van de kinderen is er veel enthousiasme. Ook hebben er in Haarlem, Amsterdam en Zwanenburg diverse optredens plaatsgevonden.

Als er voor een bepaalde musical is gekozen zorgt KISI voor alle materialen zoals rekwisieten, geluidsinstallatie, kostuums etc. maar ook begeleiding van een tiental jongeren, inclusief een paar ouderen, die de kinderen de musical gaan aanleren.

De kinderen van een parochie die zich hebben opgegeven gaan een week lang de gekozen musical repeteren, oefenen en spelenderwijs de musical instuderen met de begeleiding. Op de laatste dag is dan de generale uitvoering en kunnen ouders, grootouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes naar de voorstelling komen kijk.

Het gaat om een totaalprogramma van 5 dagen (maandag t/m vrijdag van 9:30 uur tot ongeveer 16:00 uur). Er spelen tijdens de repetities 3 elementen mee:

1.    Het aanleren van een musical als jongere

2.    Creatieve catechese toepassen

3.    Toepassen van gebed

Tijdens de dagen wordt er niet alleen gestudeerd op de musical maar worden er ook andere spelvormen toegepast (binnen of buiten) die met het geloof te maken hebben. In principe gaan we van 17 oktober t/m 21 oktober een musical opvoeren in Nieuw-Vennep. Ook hier kunnen uit Hoofddorp zich bij aansluiten.

Voor de musical in Nieuw-Vennep adviseert KISI om te starten met de musical Spector. Voor een impressie klik op deze link.

Kosten voor deelname zijn 45 euro voor het eerste kind uit het gezin, 40 euro voor het tweede kind uit het gezin en 20 euro voor het derde kind. Mocht de financiële bijdrage een probleem worden, dan graag contact opnemen met een van de leden van het parochiebestuur. Dit mag geen reden zijn om niet deel te nemen.

Wij nodigen u uit om de kinderen voor dit programma in te schrijven. Opgeven kan bij Rob Bader van het parochiebestuur.

Spector – de musical

De musical ‘Spector – het beste zit van binnen’ daagt kinderen en volwassenen uit om hun talenten te ontdekken en hun grenzen te verleggen. Een belevenis voor jong en oud! Deze musical is geschreven door Bas en Cissy Suijkerbuijk.

Speelduur: 50 min

Stel je voor dat iemand je vraagt: ‘wat is je grootste wens? Wat is jouw droom voor het leven?’ Dat overkomt Erik, een blinde bedelaar.

Zijn nieuwe vrienden helpen hem zijn droom waar te maken. Maar Erik twijfelt: zal het hem lukken? Hij kan immers niks, vindt hij zelf.

Lukt het Erik om met vallen en opstaan zijn droom te ontdekken?

Beleef het mee in deze musical. En stel jezelf daarbij de vraag: wat zijn jouw dromen? En durf jij ze waar te maken? Deze musical gaat over ontdekken wie je bent, durven te ‘doen’ en je grenzen verleggen. Droom je mee?… Niets is onmogelijk!