Wij heten u van harte welkom op de website van onze parochie
 

  (Eucharistie)vieringen in de komende weken:     

Zaterdag 24 oktober 2020 om 19.00u (registratie verplicht!)
Dertigste zondag door het Jaar
Celebrant: ps. Ruben Torres
Orgelspel en cantor
 
Zondag 1 november 2020 om 10.00u (aanmelden verplicht!)
Allerheiligen 
viering voor beide parochies in Nieuw-Vennep
Celebrant: ps. Ruben Torres
Orgelspel en cantors St. Cecilia
Viering 1-11 ook via livestream te volgen 
 
Maandag 2 november 2020 om 19.00u (aanmelden verplicht!)
ALLERZIELEN
Celebrant: pater Bert Wooning svd
Orgelspel en cantor 
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar i.v.m. Corona regels:
nabestaanden die sinds Allerzielen 2019 een dierbare hebben verloren krijgen voorrang.
Zie het parochienieuws (blz. 4) voor meer informatie
 
Zaterdag 7 november 2020 om 19.00u (registratie verplicht!)
Tweeendertigste zondag door het Jaar
Celebrant: ps. Ruben Torres
Orgelspel en cantor 
 
Zondag 15 november 2020 om 10.00u (registratie verplicht!)
Drieëndertigste zondag door het Jaar
Celebrant: ps. Ruben Torres
Orgelspel en cantor 
LET OP: DATUM IS GEWIJZIGD: in Parochienieuws staat andere datum!! 
 
Zondag 22 november 2020 om 10.00u (registratie verplicht!)
Feest van Christus, Koning van het Heelal
Celebrant: ps. Ruben Torres
Orgelspel en cantor 

Zaterdag 28 november 2020 om 19.00u (registratie verplicht!)
Eerste zondag van de advent
Celebrant: ps. Ruben Torres
Orgelspel en cantor 
 
Zondag 6 december 2020 om 10.00u (registratie verplicht!)
Tweede zondag van de advent
Celebrant: ps. Ruben Torres
Orgelspel en cantor  
 
 
 Voor de website van de R.K. parochie in Nieuw-Vennep klikt u op de link.
 
 
 
 Informatieve film over de beide parochies: klik op deze link
 

 
Mondkapje niet verplicht, wel gewenst!

Vanuit het Bisdom komt het dringende advies om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes.

Hoewel kerkgebouwen niet bij name genoemd, neemt het Bisdom Haarlem-Amsterdam dit dringende advies over en verzoekt de parochies dit onder de aandacht te brengen bij de kerkgangers.

Zoals het advies van de overheid zèlf stelt, kunnen mensen hiertoe echter niet gedwongen worden (NB: een wet hiervoor is momenteel in de maak).

Op dit moment bepaalt het advies dat het mondkapje gedragen wordt tijdens bewegingen door een ruimte, wat betekent dat wanneer mensen hun plaats in de kerk hebben bereikt, zij het mogen afzetten.

 

 
 
 

  Vanaf juli zijn de kerkvieringen weer, in aangepaste vorm, in Buitenkaag. Om dit te kunnen realiseren zijn er een aantal voorwaarden gesteld:

Voor elke viering moeten parochianen zich aanmelden (reserveren is verplicht). Dit is nodig i.v.m. evt. contact onderzoek.

Aanmelden kan t/m uiterlijk de donderdag voor de eerstvolgende viering.

-        Er worden plaatsen in de kerk toegewezen (geen vrije keus qua zitplaats)

-        Er mogen max. 30 mensen in totaal in de kerk (excl. bedienaren)

-        Er vindt geen volkszang en koorzang plaats/geen gezangen door gelovigen (er is alleen voorzang door een cantor)

-        Handen reinigen bij binnenkomst kerk en gaarne en mondkapje dragen tot u bij uw zitplaats bent. Daarna mag het kapje af. Bij naar buiten gaan graag weer het mondkapje opzetten. 

-        Geen fysiek contact met andere gelovigen zoals handen schudden.

-        Voor het uitreiken van de communie wordt gebruik gemaakt van een pincet/schepje. Een tongcommunie is niet toegestaan. Wie de H. hostie niet met de hand wil aanraken kan een eigen ‘corporale’ meebrengen om de H. hostie daarop te ontvangen en naar de mond te brengen

-        Deelname aan de viering geschied op eigen risico

Voor meer informatie klik op deze link.


Belangrijk:     kom niet naar de kerk als u:

·       verhoging, koorts of een koortsig gevoel heeft

Of·       één van de volgende verschijnselen heeft:

kortademigheid, neusverkoudheid, benauwdheid, keelpijn of een (lichte) hoest

Of·       recent ontstane buikklachten (misselijkheid, braken en/of diarree) heeft

Kerkveiling Buitenkaag een jaar uitgesteld

In de Nieuwsbrief konden mensen die hun e-mailadres daarvoor opgaven, al lezen dat de Kerkveiling Buitenkaag waarschijnlijk niet door zou gaan. In de laatste Parochiebestuursvergadering stond dit punt op de agenda. Hoe graag het Bestuur ook de veiling zou laten doorgaan, er waren teveel argumenten om het een jaar over te slaan. De opbrengst van de veiling is wel heel erg noodzakelijk om de exploitatie van de Parochie H. Joannes Evangelist rond te krijgen.

In plaats van de kerkveiling zal een soortgelijke actie als Actie Kerkbalans worden gehouden. Dat wil zeggen dat Buitenkaagse parochianen in de maand november een envelop krijgen aangereikt met het verzoek daarin een prognose te doen van hun giften gedurende het jaar 2021.Met andere woorden: "door uw gift kan de parochie Buitenkaag nog een jaar draaiende gehouden worden”.
 
 
Grote hoop is natuurlijk dat men ruimhartig en gul schenkt. Iedereen begrijpt dat het uitdagender om voor een mooi stuk op de veiling diep in de portemonnee te duiken. Zouden parochianen ook zo gul zijn als ze gewoon een bedrag in kunnen vullen?
Ons katholieke geloof leert ons altijd hoop te hebben.
 
Het Parochiebestuur steekt in ieder geval een kaars op voor de goede uitkomst!
 
 
  


  
 
 
 
 
                 Parochienieuws                                 SamenKerk
 

Vragen of opmerkingen over de website: Mail de webmaster

 

In onze parochie (kerk en pastorie) kunnen foto- en filmopnamen gemaakt worden t.b.v. de website en ons parochieblad.

 

Als parochie H. Joannes Evangelist volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid