Parochienieuws 
Het parochienieuws verschijnt eens in de 4 tot 5 weken. Drie redactieleden, waarbij Ronny Blok de eindredacteur is, zijn verantwoordelijk voor de kopij, die wordt aangeleverd door de pastoor, werkgroepen en de parochianen.
Daarnaast doen de redactieleden verslag van bijzondere gebeurtenissen en van gesprekken met parochianen die iets opmerkelijks te vertellen hebben.
Data voor inzending van kopij staan vermeld in het 'Parochienieuws' en op de website onder de link: parochienieuws
  
Contactpersoon:
Ronny Blok
tel: 06-40820614
 
 
Veranderingen, opzeggingen of klachten over de bezorging kun u richten aan:
Tel. (0252) 621235
 
 
Archief
Deze groep verzamelt documenten, foto's, krantenartikelen e.d. over onze parochie, die vervolgens gerubriceerd gearchiveerd worden.
 
Secretariaat
U kunt op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tussen 9.30u en 12.00u terecht in De Herberg te Nieuw-Vennep. De medewerkers van de secretariaatsgroep staan u graag te woord en help u verder.
Tel: (0252) 672253