Afbeelding invoegen
 
Pater Mathew Thekkeyil svd

Ik ben geboren op 5 augustus 1958 als oudste van vier broers. Onze ouders waren zeer religieus. Vanaf mijn middelbare school dacht ik eraan priester te worden. Ik ging daarom in 1975 naar het SVD St John’s kleinseminarie in Changanacherry, Kerala, India. Op 3 mei 1988 ben ik priester gewijd. Ik wilde missionaris in het buitenland worden en werd in 1990 benoemd voor de Democratische Republiek Congo. Daarvoor had ik eerst een jaar Frans gestudeerd in Parijs.

In Congo diende ik eerst de taal te leren (Lingala) en mij aan te passen aan een totaal andere cultuur. Alles leek anders: de kleur van de mensen, hun leefwijze, hun gedragspatroon, het eten, hun sociaal leven en religieuze gewoontes. Het kostte veel tijd om de mentaliteit van de mensen te leren kennen. Ik begon mijn missionaire inzet in Kinshasa
als kapelaan van de Nederlandse medebroeder Willy Overmars.

Al gauw merkte ik dat de christenen van mij hielden en mij waardeerden Anderhalf jaar later ging ik naar West Kasai in het binnenland, waar ik al mijn energie kon wijden aan het pastoraat. Al in mijn opleiding was ik geïnteresseerd in de vorming van leken. In Rome kon ik deelnemen aan de Dei Verbum Bijbelcursus. Terug in Congo begon ik in het bisdom Kole met een medebroeder Bijbelseminars te organiseren. Twee jaar
later hadden we dit in alle parochies van het bisdom gedaan.

Van 1996 tot 1999 kon ik aan het Institut Catholique in Parijs een Master doen in Bijbelstudies. Vervolgens werd ik benoemd aan het nieuwe Bijbelinstituut Centre Liloba. We organiseerden er programma’s voor leken:
een tweejarige Bijbelcursus, conferenties over de Bijbel en de Dei Verbum Bijbelcursus. Voordat ik naar Nederland kwam, was ik in de bisschoppelijke Geloofscommissie verantwoordelijk voor het Bijbelapostolaat.

Op 1 september 2016 vroeg de NEB provinciale raad mij om in de Haagse Franssprekende parochie te werken. Op 1 maart 2017 ben ik hier aangekomen. Nu Nederlands leren en dan hoop ik in een parochie te werken. Tevens wil ik zoeken naar mogelijkheden voor Bijbelapostolaat. Sinds 2020 ben ik onderdeel can de Communiteit van SVD in Hoofddorp en per half december 2021 ben ik pastoor en eerste aanspreekpunt in de parochies in Nieuw-Vennep en Buitenkaag.