De weekendvieringen in onze parochie zijn afwisselend op zaterdag óf op zondag.
 
Wilt u een glutenvrije hostie ontvangen, meldt u dit dan even voor de viering bij de koster.
 
 
 

Datum:

Zondag 4 november 10.00 uur
 
Zaterdag 10 november 19.00 uur
 
Zondag 18 november 10.0 uur
 
 
  

Viering:

Eenendertigste Zondag door het jaar

Tweeëndertigste Zondag door het jaar

Drieëndertigste Zondag door het jaar

 

Bijzonderheden:

Celebrant: R. Torres:  Koor: Parochiekoor

Celebrant: R. Torres; koor: Parochiekoor

Celebrant: R. Torres; koor: Parochiekoor