Oecumenische openluchtviering Kaag

Zondag 4 juni, eerste Pinksterdag was de locatie achter de Stal op de Kaag wederom het toneel voor de oecumenische Pinksterviering, georganiseerd door de Protestantse Kerk Kaag en de St. Joannes Evangelist Buitenkaag. De naamsbekendheid en de goede weersverwachting brachten veel parochianen, gemeenteleden en ander geďnteresseerden naar de Kaag. In de viering verzorgde het Mitswa koor uit Nieuw-Vennep, begeleid door pianiste Lena Lelyukhina, o.l.v. de dirigente Charlotte van Damme de muzikale ambiance. In de viering gingen dominee Iman Padmos en pastoor Leo Aarts voor. De laatste confronteerde ons in zijn overdenking onder de titel "Een helper onderweg” met ontwikkelingen in het denken over de Heilige Geest. De duif was en is veelal het symbool dat in veel kunstuitingen nog steeds zichtbaar is, onder andere ook op de omslag van de liturgie. Leo refereerde aan een gesprek dat de theoloog Fortmann [Herman] had met een collega. Die vroeg hem enigszins suggererend of de traditionele duif niet eens moest worden vervangen door een moderner symbool. Fortmann antwoordde daarop dat een voorstel daarover zou moeten komen van de geloofsgemeenschap van een meer dynamische kerk. Leo deelt met ons zijn ervaringen toen hij als deken het Vormsel toe diende. In gesprek met een groepje meisjes sneed hij het onderwerp aan. Zij bleken de Heilige Geest vooral verantwoordelijk te houden voor souplesse. Hij zou moeten masseren. De jongens in een soortgelijke bijeenkomsten zagen als taak voor de Heilige Geest het door smering aan de gang houden van het geheel, het voorkomen van vastlopen. De H. Geest als smeermiddel. Het leverde overigens geen nieuw symbool op … Leo prees de jongeren om hun inzicht. Hij leidde de gesprekjes namelijk in met de stelling dat die duif wel erg tam was en vaak wordt opgehokt, niet echt een symbool waar iets vanuit gaat.

Hij eindigde met een citaat uit de biografie van paus Johannes XXIII neergeschreven door Peter Hebblethwaite in 1985.

In de vroege morgen van 9 januari 1959, dus ver voor het 2de Vaticaans Concilie, zei Johannes tegen een bezoeker, dat hij de avond ervoor op het geweldige idee was gekomen een concilie bijeen te roepen. De gast merkte op dat de hulp van de H. Geest daarbij ongetwijfeld een rol had gespeeld. Waarop Paus Johannes hem nog eens verraste, want hij zei: "Het is niet waar, dat de Heilige Geest de paus bijstaat, maar ik ben juist degene die hem helpt.” Na deze verrassende inkleuring besloot pastoor Aarts zijn indrukwekkende homilie met allen een zalig Pinksteren te wensen.

Na de viering was er koffie, thee en waren er krentenbollen, gesponsord door Siem Visser. Onder het genot daarvan werd nog een poosje gezellig nagepraat. Nico Verhaar zorgde voor plaatjes, ook de hier getoonde.

Aad Onderwater, parochiaan

Afbeelding invoegen   Afbeelding invoegen    Afbeelding invoegen