Jan Harding 70 jaar koorlid
"Primeur voor Buitenkaags koor"
 
Welk koor kan tegenwoordig nog zeggen dat ze een 70 !! jarig jubileum van een lid te vieren hebben... Nou, Laudate Dominum Omnes Gentes heeft deze primeur! 
 
Jan Harding werd in 1948 lid van het toenmalige koor Laudate Dominum. Het eerste jaar zong hij als aspirant lid en na dat jaar mocht hij aanblijven als gewoon lid. Jan was en is nog steeds een hele goede tenor en draaide zijn hand niet om, om als solozanger te zingen.
Jan is jaren secretaris geweest van het koor en heeft ook heel wat jaren zitting gehad in het toenmalige school-kerkbestuur.
 
 
 
In verband met de gezondheid van Jan was een kerkelijk jubileum niet haalbaar en is de jubilaris thuis verrast door een delegatie van de parochie. Jan kreeg van pastor Ruben Torres de gouden speld + oorkonde van de Kerkelijke Stichting St. Gregorius. Tevens ontving hij een kaars met de afbeelding van Gregorius en namens het zangkoor gaf Doke Duivenvoorde hem een plant van het koor cadeau. Hij was duidelijk verrast door dit alles. Onder het genot van een kopje koffie werd en nog gezellig wat bijgepraat. 
Zoals voorzitter Kees mooi verwoordde: de boetepot van het koor is niet rijk geworden van Jan. Hij was er altijd met volle overgave en inzet. De laatste tijd laat zijn gezondheid hem wat in de steek maar hij bleef komen om te zingen.
Wij zijn hem allen zeer dankbaar voor alle jaren die hij aan het koor gegeven heeft!