Revelation viert koperen jubileum
 
De eucharistieviering op zaterdagavond 13 mei 2017 in Buitenkaag werd extra feestelijk opgeluisterd door het jubilerend koor Revelation dat het 12,5 jarig bestaan vierde.
 
Het koor werd in september 2001 opgericht. Initiatiefnemers waren destijds Hans en Carolien Boot die Marleen en Dennis van Tol meteen enthousiast wisten te krijgen.
 
Het viertal kende elkaar vanuit Ritmisch koor Mitswa dat in de kerk in Nieuw-Vennep de zang verzorgde.
De naam Revelation was al snel gekozen, weet koorlid Annemiek Dol die een half jaartje na de oprichting bij het koor kwam zingen. Nog steeds zingt ze met veel plezier bij Revelation, samen met haar man Gerrit. Met hen en koorleden Ronald Joosten (voormalig voorzitter), Rosa Slingerland (huidige voorzitter), Joke van der Voorn en Alberdina Vork wordt er teruggekeken op de afgelopen jaren.
  Afbeelding invoegen
 
 
Het koor telt momenteel twaalf leden, muzikaal begeleid op keyboard door Jan Griekspoor. Bijzonder is dat de groep geen dirigent heeft. Muzikaal begeleider Jan geeft - na de intro- met zijn hoofd aan wanneer de koorleden starten met zingen. In het verleden gaven achtereenvolgens dirigenten Rob Fase, Manuela van der Stelt en Irene Blomsma leiding aan het koor, maar nadat de laatste vertrok, is er geen nieuwe dirigent meer gekomen. 'Enerzijds zouden we wel weer graag een dirigent willen, maar dat brengt dan ook extra kosten met zich mee', vertelt Ronald Joosten. 'Als het koor zou groeien, dan hebben we wel een dirigent nodig, maar dat betekent ook dat men ook meer contributie moet betalen'.
 
Afbeelding invoegen
 
Tekstgroep
 
 
Wat dat laatste betreft voeren de koorleden een soepel beleid. 'We betalen contributie als we weinig in kas hebben',  zegt Rosa Slingerland. Van het geld dat we in kas hebben betalen we dat wat nodig is voor de muzikale begeleiding. Verder wordt er ook geld gereserveerd om met elkaar iets leuks te doen. Eenmaal per jaar een etentje of BBQ. En natuurlijk is er dit jaar geld vrijgemaakt om het koperen jubileum te vieren.

Enkele koorleden vormen met elkaar de tekstgroep die de liederen uitzoekt bij de liturgie. Joke van de Voorn stelt de liturgie voor de betreffende viering samen en de tekstgroep zoekt daar vervolgens de liederen bij. Nieuwe liedjes zoekt Jan Griekspoor uit. Het koor repeteert elke dinsdagavond in Buitenkaag, van half acht tot tien uur. IN de weekenden luisteren ze vieringen op in zowel Buitenkaag als Nieuw-Vennep.
 
Maar ook elders laat Revelation (van) zich horen. Het koor zingt alles vierstemmig en dat is met zo'n kleine bezetting best bijzonder te noemen. Luisteren ze in beide parochiekerken regelmatig viering op, zoals op Witte Donderdag nog in Nieuw-Vennep, ook elders dragen ze hun steentje bij.
Het koor straalt vooral gezelligheid uit. 'We hebben het zo leuk met elkaar', weet Alberdina Vork. Zeker toen ze bezig waren met de voorbereiding voor het jubileumfeest dat ze afgelopen weekend vierden. Ze gingen een halve dag met een sloep het water op. Overigens wat dat uitje een "kavel" dat afgelopen najaar was gekocht tijdens de kerkveiling in Buitenkaag. Zo droegen ze bij aan de opbrengst voor de kerk en hadden met elkaar een plezierige dag, die natuurlijk met een etentje werd afgesloten.
 
Op naar het volgende jubileum!