Parochiebestuur:
 
   Pastoor R.M. Torres,                                      Voorzitter
   de heer J.P. Nieuwenhuijse,                          Vice-voorzitter
   mevrouw M.C. Blok-van Spronssen,            Secretaris en PR & Communicatie
   de heer F.D.S. Jansen,                                    Penningmeester
   mevrouw L. Blom,                                          Internationale contacten
   mevrouw V.L.H. van der Knaap,                  Administratie en PR & Communicatie   
   de heer P.C.Vermeij,                                      Beheer
   de heer W.P.van Es,                                        Lid en vertegenwoordiger Buitenkaag
 
 
 
 

Parochieraad:

   Voorzitter:                   pastoor R.M. Torres
   Vice-voorzitter:          de heer J.P. Nieuwenhuijse
   Catechese:                   de heer J.A.M.K. Bruijnzeels
   Diaconie:                      mevrouw H.M. Lansdaal
   Liturgie:                       mevrouw V.L.H. van der Knaap
   Oecumene:                  de heer F.D.S. Jansen
   Jeugdco÷rdinator:      mevrouw A.G.A.M. Onwezen
   Buitenkaag:                  vacant